Úřední deska Obecního úřadu

Aktuálně vyvěšeno:

Název dokumentu Vyvěšeno   Zodpovídá
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace na udržitelný rozvoj území (PDF) 04.10.2019 Vorlíčková
Oznámení záměru prodeje pozemku par. č. 208/23 v k. ú. Rašovice u Nymburka (PDF) 27.09.2019 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 23.09.2019 (PDF) 17.09.2019 Vorlíčková
Rozpočtová změna č. 7 (JPG) 16.09.2019 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - územní plán Poděbrady (PDF) 05.09.2019 Vorlíčková
Oznámení záměru prodeje pozemku par. č. 207/7 v k. ú. Rašovice u Nymburka (PDF) 04.09.2019 Vorlíčková
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy (PDF) 04.09.2019 Vorlíčková
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - Domistav (JPG)
- odpověď (JPG)
04.09.2019 Vorlíčková
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (XLS) 28.08.2019 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 8 (JPG) 28.08.2019 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 27.08.2019 (PDF) 20.08.2019 Vorlíčková
Rozpočtová změna č. 6 (JPG) 07.08.2019 Vorlíčková
Oznámení o projednávání zadání územního plánu Bobnice (PDF)
- návrh (PDF)
07.08.2019 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 7 (JPG) 09.07.2019 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 6 (PDF) 09.07.2019 Vorlíčková
Rozpočtová změna č. 5 (PDF) 09.07.2019 Vorlíčková
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vestec nad Mrlinou - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (PDF) 03.07.2019 Vorlíčková
Závěrečný účet obce za rok 2018 (PDF)
Příloha č. 1A: FIN (PDF)
Příloha č. 1B: Rozvaha (PDF)
Příloha č. 1C: Výkaz zisku a ztráty (PDF)
Příloha č. 1D: Příloha (PDF)
Příloha č. 2:   Zpráva o výsledku přezkoumání (PDF)
Příloha č. 3A: Návrh rozpočtu (PDF), schválený rozpočet (PDF) 
Příloha č. 3B: Rozpočtová opatření 
č. 123456789101112131415161718,
1920 (PDF)
Příloha č. 3C: Návrh rozpočtového výhledu (PDF), schválený
výhled rozpočtu (PDF)
Příloha č. 4:   Účtový rozvrh (PDF)
Příloha č. 5: Tabulky finančního vypořádání - Středočeský kraj (PDF)
Příloha č. 6:   Inventarizační zpáva (PDF)
Příloha č. 7A: Výkazy ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7B: Inventarizační zpráva ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7C: Finanční vypořádání dotací od kraje ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7E: Pověření č. 1/2018 (PDF), protokol o výsledku kontroly (PDF)
28.06.2019 Vorlíčková
Oznámení záměru prodeje části pozemku par. č. 207/11 v k. ú. Rašovice u Nymburka (PDF) 28.06.2019 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 25.06.2019 (PDF) 18.06.2019 Vorlíčková
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí: 
- Budiměřice (PDF)
- Šlotava (PDF)
- Rašovice (PDF)
17.06.2019 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem (PDF)
- příloha 1, 2, 3, 4, 5, 6 (PDF)
17.06.2019 Vorlíčková
Rozpočtová změna č. 4 (JPG) 14.06.2019 Vorlíčková
Oznámení záměru výpůjčky budovy č. p. 148 v Budiměřicích (PDF) 05.06.2019 Vorlíčková
Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Budiměřice (PDF) 16.05.2019 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 5 (JPG) 13.05.2019 Vorlíčková
Rozpočtová změna č. 3 (JPG) 13.05.2019 Vorlíčková
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 (PDF)
Příloha č. 1A: FIN (PDF)
Příloha č. 1B: Rozvaha (PDF)
Příloha č. 1C: Výkaz zisku a ztráty (PDF)
Příloha č. 1D: Příloha (PDF)
Příloha č. 2:   Zpráva o výsledku přezkoumání (PDF)
Příloha č. 3A: Návrh rozpočtu (PDF), schválený rozpočet (PDF) 
Příloha č. 3B: Rozpočtová opatření č. 1234567891011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (PDF)
Příloha č. 3C: Návrh rozpočtového výhledu (PDF), schválený výhled rozpočtu (PDF)
Příloha č. 4:   Účtový rozvrh (PDF)
Příloha č. 5: Tabulky finančního vypořádání - Středočeský kraj (PDF)
Příloha č. 6:   Inventarizační zpáva (PDF)
Příloha č. 7A: Výkazy ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7B: Inventarizační zpráva ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7C: Finanční vypořádání dotací od kraje ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7D: Schválený rozpočet (PDF), hospodaření (PDF), rozpis příspěvku z 20.12. (PDF), 06.02. (PDF), 11.05. (PDF), 16.08. (PDF), 03.10. (PDF), 05.12. (PDF)
Příloha č. 7E: Pověření č. 1/2018 (PDF), protokol o výsledku kontroly (PDF)
30.04.2019 Vorlíčková
Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb (PDF) 30.04.2019 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Budiměřice: 
01 - textová část (PDF)
02 - tabulková část - místní komunikace Budiměřice (PDF)
03 - tabulková část - místní komunikace Rašovice (PDF)
04 - tabulková část - místní komunikace Šlotava (PDF)
05 - tabulková část - evidence objektů (PDF)
06 - textová část - přehled vlastníků pod komunikacemi (PDF)
07 - tabulková část - přehled vlastníků pod komunikacemi Budiměřice (PDF)
08 - tabulková část - přehled vlastníků pod komunikacemi Rašovice (PDF)
09 - tabulková část - přehled vlastníků pod komunikacemi Šlotava (PDF)
10 - grafická část Budiměřice (PDF)
11 - grafická část Rašovice (PDF)
12 - grafická část Šlotava (PDF)
29.04.2019
 
Vorlíčková
Plán zimní údržby obce Budiměřice:
01 - textová část (PDF)
02 - grafická část Budiměřice (PDF)
03 - grafická část Rašovice (PDF)
04 - grafická část Šlotava (PDF)
05 - schvalovací doložka (PDF)
29.04.2019 Vorlíčková

- výpočet ceny stočné 2018 (PDF)
- výpočet ceny vodné 2018 (PDF)
29.04.2019 Vorlíčková
Finanční úřad - veřejná vyhláška (PDF) 26.04.2019 Vorlíčková
Volby do Evropského parlamentu - svolání prvního zasedání okrskové volební komise (PDF) 25.04.2019 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 24.4.2019 (PDF) 17.04.2019 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 4 (JPG) 09.04.2019 Vorlíčková
Rozpočtová změna č. 2 (JPG) 09.04.2019 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 15.4.2019 (PDF) 08.04.2019 Merhout
Pozvánka ke zkoušce znalosti hub v roce 2019 PDF) 08.04.2019 Vorlíčková
Kreativní vouchery Středočeského kraje (PDF) 03.04.2019 Vorlíčková
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - hmyzí škůdci lesního porostu (PDF)
- doprovodná informace (DOC)
- příloha (DOC)
- rozdělovník (PDF)
03.04.2019 Vorlíčková
Oznámení o projednání zadání změny č. 1 územního plánu Nymburk (PDF)
- mapa (PDF)
- návrh změny (DOC)
03.04.2019 Vorlíčková
 Volby do Evropského parlementu - informace o počtu a sídle volebních okrsků  (JPG) 03.04.2019 Vorlíčková
Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podory 50 tis. Kč a více pro jednoho žadatele (SDH Budiměřice - Šlotava):
27.03.2019 činnost (PDF)
27.03.2019 Velikonoce (PDF)
27.03.2019 Vzduchovka (PDF)
27.03.2019 Memoriál F. Říhy a B. Jeníka (PDF)
27.03.2019 Letní hasičské soustředění mladých hasičů (PDF)
27.03.2019 Drakiáda a podzimní dýňování (PDF)
28.03.2019 Vorlíčková
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - data k 01.02.2019 (XLS) 22.03.2019 Vorlíčková
Rozhodnutí územní rozhodnutí "Veřejné osvětlení - Budiměřice" (PDF) 20.03.2019 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 3 (JPG) 12.03.2019 Vorlíčková
Opatření veřejnou vyhláškou - stanovení přechodnou úpravu provozu dopravního značení na silnici II/330 na mostě přes potok Šumborka, před obcí Netřebice (PDF) 06.03.2019 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelsva obce dne 12.03.2019 (PDF) 05.03.2019 Vorlíčková
Leták "Kůrovec ničí naše lesy" (PDF) 05.03.2019 Vorlíčková
Oznámení záměru směny pozemků v k. ú. Budiměřice (PDF) 28.02.2019 Vorlíčková
MAS Svatojiřský les, z.s. - výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (PDF) 20.02.2019 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26.02.2019 (PDF) 19.02.2019 Vorlíčková
Oznámení zahájení územního řízení "Veřejné osvětlení - Budiměřice" (PDF) 18.02.2019 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 2 (JPG) 13.02.2019 Vorlíčková
Rozpočtová změna č. 1 (JPG) 13.02.2019 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 1 (JPG) 13.02.2019 Vorlíčková
Oznámení záměru prodeje pozemku par. č. st. 49 se stavbou č. p. 44 v k. ú. Rašovice u Nymburka (PDF) 06.02.2019 Vorlíčková
Rozpočtové opatření ze dne 31.8.2018 (PDF) 30.01.2019 Vorlíčková
Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF) 30.01.2019 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 05.02.2019 (PDF) 29.01.2019 Vorlíčková
Program pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Budiměřice pro rok 2019 (PDF)
Příloha č. 1 - žádost (DOC)
Příloha č. 2 - smlouva (DOC)
17.01.2019 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 14.01.2019 (PDF) 07.01.2019 Vorlíčková
MAS Svatojiřský les - výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (PDF)
- pozvánka na seminář (PDF)
07.01.2019 Vorlíčková
Změna rozpisu ze dne 30.11.2018 (JPG) 12.12.2018 Vorlíčková
Cena vodného a stočného v roce 2019 (PDF) 06.12.2018 Vorlíčková 
Rozpočet ZŠ 2019 (PDF)
Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ 2020 - 2021 (PDF)
05.12.2018 Vorlíčková
Rozpočet obce 2019 (PDF)
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2020 - 2021 (PDF)
05.12.2018 Vorlíčková
Rozpočtové opatření ze dne 05.12.2018 (PDF) 05.12.2018 Vorlíčková
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - kastrační program (JPG)
- odpověď (JPG)
04.12.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 04.12.2018 (PDF) 27.11.2018 Vorlíčková
Nárh rozpočtu ZŠ Budiměřice (PDF)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ Budiměřice (PDF)
20.11.2018 Vorlíčková
Návrh rozpočtu obce 2019 (PDF)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce 2020 - 2021 (PDF)
FIN 10/2018 (PDF)
20.11.2018 Vorlíčková
 Opatření obecné povahy - zrušení zákazu odběru povrchových vod  (PDF) 09.11.2018 Vorlíčková
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - průvodní dopis (PDF)
- seznam (XLS)
09.11.2018 Vorlíčková
Změna rozpisu ze dne 31.10.2018 (PDF) 09.11.2018 Vorlíčková
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - GDPR
- doprovodná informace (PDF)
31.10.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2018 (PDF) 24.10.2018 Merhout
Rozpočtové opatření ze dne 02.10.2018 (JPG) 11.10.2018 Vorlíčková
Změna rozpisu ze dne 30.09.2018 (JPG) 11.10.2018 Vorlíčková
Rozpočtové opatření ze dne 13.09.2018 (JPG) 11.10.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 02.10.2018 (PDF) 25.09.2018 Vorlíčková
Volby do zastupitelstva obce Budiměřice - oznámení o době a místě konání voleb (PDF) 17.09.2018 Vorlíčková
Změna rozpisu ze dne 31.08.2018 (JPG) 12.09.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 13.09.2018 (PDF) 06.09.2018 Vorlíčková
Nařízení Středočeského kraje ze dne 20.08.2018 - maximální ceny jízdného v rámci intergrovanýc veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje (PDF) 31.08.2018 Vorlíčková
Volby do zastupitelstva obce Budiměřice - informace o počtu a sídle volebních okrsků (PDF) 20.08.2018 Vorlíčková
Rozpočtové opatření ze dne 15.08.2018 (JPG) 16.08.2018 Vorlíčková
Komplexní pozemké úpravy v katastrálním území Vesetec nad Mrlinou - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání (PDF)
- mapa (PDF)
15.08.2018 Vorlíčková
Změna rozpisu ze dne 31.07.2018 (JPG) 15.08.2018 Vorlíčková
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vestec nad Mrlinou - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků (PDF)
- podrobný popis stanovišť (PDF)
09.08.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 15.08.2018 (PDF) 08.08.2018 Vorlíčková
Volby do zastupitelstva obce Budiměřice - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (PDF) 06.08.2018 Vorlíčková
 Rozpočtové opatření ze dne 23.07.2018  (JPG) 02.08.2018 Vorlíčková
 Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků  (PDF) 02.08.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 20.07.2018 (PDF) 12.07.2018 Vorlíčková
Změna rozpisu ze dne 30.06.2018 (JPG) 05.07.2018 Vorlíčková
Rozpočtové opatření ze dne 26.06.2018 (JPG) 05.07.2018 Vorlíčková
Závěrečný účet obce k 31.12.2017 schválen 26.06.2018 usnesením č. 46/2018 (PDF)
Příloha č. 1A: FIN (PDF)
Příloha č. 1B: Rozvaha (PDF)
Příloha č. 1C: Výkaz zisku a ztráty (PDF)
Příloha č. 1D: Příloha (PDF)
Příloha č. 1E: Seznam jednotek - konsolidace (PDF)
Příloha č. 2:   Zpráva o výsledku přezkoumání (PDF)
Příloha č. 3A: Rozpočet vč. návrhu (PDF)
Příloha č. 3B: Rozpočtová opatření č. 1234567891011 (PDF)
Příloha č. 3C: Rozpočtový výhled vč. návrhu 2018 - 2019 (PDF)
Příloha č. 4:   Účtový rozvrh (PDF)
Příloha č. 5: Tabulky finančního vypořádání - Středočeský kraj (PDF)
Příloha č. 6:   Inventarizační zpáva (PDF)
Příloha č. 7A: Rozvaha ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7B: Výkaz zisku a ztrát ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7C: Příloha ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7D: Inventarizační zpráva ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7E: Finanční vypořádání dotací od kraje ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7F: Rozpis poskytnutého neinvestičního příspěvku (PDF)
Příloha č. 7G: Pověření č. 1/2017 + protokol o výsledku kontroly (PDF); Pověření č. 2/2017 + Protokol o výsledku kontroly (PDF)
27.06.2018 Vorlíčková
Volby do zastupitelstva obce - počet členů zastupitelstva (PDF) 27.06.2018 Vorlíčková
Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 (PDF) 26.06.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 26.06.2018 (PDF) 18.06.2018 Vorlíčková
Změna rozpisu ze dne 31.05.2018 (PDF) 13.06.2018 Vorlíčková
MAS Svatojiřský les - Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (PDF) 12.06.2018 Vorlíčková
Návrh závěrečného účtu obce k 31.12.2017 (PDF)
Příloha č. 1A: FIN (PDF)
Příloha č. 1B: Rozvaha (PDF)
Příloha č. 1C: Výkaz zisku a ztráty (PDF)
Příloha č. 1D: Příloha (PDF)
Příloha č. 1E: Seznam jednotek - konsolidace (PDF)
Příloha č. 2:   Zpráva o výsledku přezkoumání (PDF)
Příloha č. 3A: Rozpočet vč. návrhu (PDF)
Příloha č. 3B: Rozpočtová opatření č. 123456789, 10, 11 (PDF)
Příloha č. 3C: Rozpočtový výhled vč. návrhu 2018 - 2019 (PDF)
Příloha č. 4:   Účtový rozvrh (PDF)
Příloha č. 5: Tabulky finančního vypořádání - Středočeský kraj (PDF)
Příloha č. 6:   Inventarizační zpáva (PDF)
Příloha č. 7A: Rozvaha ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7B: Výkaz zisku a ztrát ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7C: Příloha ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7D: Inventarizační zpráva ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7E: Finanční vypořádání dotací od kraje ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7F: Rozpis poskytnutého neinvestičního příspěvku (PDF)
Příloha č. 7G: Pověření č. 1/2017 + protokol o výsledku kontroly (PDF); Pověření č. 2/2017 + Protokol o výsledku kontroly (PDF)
11.06.2018 Vorlíčková
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 (PDF) 11.06.2018 Vorlíčková
Změny ve vydávání cestovních pasů od 01.07.2018 (PDF) 11.06.2018 Vorlíčková
Změny ve vydávání občanských průkazů od 01.07.2018 (PDF) 11.06.2018 Vorlíčková
Výzva k hospodárnému využívání vody ze studní, veřejného vodovodu a povrchových vod (PDF) 30.05.2018 Vorlíčková
Oznámení záměru pronájmu části pozemku par. č. 210/1 v k. ú. Rašovice u Nymburka (PDF) 30.05.2018 Vorlíčková
Oznámení záměru pronájmu části pozemku par. č. 324/3 v k. ú. Budiměřice (PDF) 22.05.2018 Vorlíčková
Rozpočtové opatření ze dne 10.05.2018 (JPG) 11.05.2018 Vorlíčková
Změna rozpisu ze dne 30.04.2018 (JPG) 11.05.2018 Vorlíčková
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k. ú. Rašovice u Nymburka (PDF) 07.05.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 10.05.2018 (PDF) 03.05.2018 Vorlíčková
Rozpočtové opatření ze dne 03.04.2018 (JPG) 02.05.2018 Vorlíčková
VAK Nymburk a.s. - porovnání položek výpočtu ceny pro vodné (PDF) a stočné (PDF) 27.04.2018 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018, platba prostřednictvím SIPO (PDF) 26.04.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 02.05.2018 (PDF) 24.04.2018 Vorlíčková
Změna rozpisu ze dne 31.03.2018 (JPG) 13.04.2018 Vorlíčková
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - energie (PDF)
- odpověď (PDF)
11.04.2018 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 (PDF) 10.04.2018 Vorlíčková
Oznámení záměru prodeje pozemku par. č. st. 49 se stavbou č. p. 44 v k. ú. Rašovice u Nymburka (PDF)
- oznámení o výběrovém řízení (PDF)
04.04. 2018 Vorlíčková
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon (XLS) 29.03.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 03.04.2018 (PDF) 27.03.2018 Vorlíčková
Informace o vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou (PDF)
Vyřízení žádosti o cestovní doklad bez čekání ve frontě (PDF)
27.03.2018 Vorlíčková
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 (PDF) 21.03.2018 Vorlíčková
Změna rozpisu ze dne 28.02.2018 (JPG) 12.03.2018 Vorlíčková
Rozpočtové opatření ze dne 05.02.2018 (JPG) 02.03.2018 Vorlíčková
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 582 uzavřené dne 15.12.2006 mezi městem Nymburk a obcí Budiměřice k výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků (PDF) 15.02.2018 Vorlíčková
Nabídka pozemků k pronájmu v k. ú. Rašovice u Nymburka - Státní pozemkový úřad (PDF) 07.02.2018 Vorlíčková
Vyhlášení platnsti obnoveného katastrálního operátu na části k. ú. Kouty u Poděbrad obce Kouty a částech k. ú. Budiměrice, Rašovice u Nymburka, Úmyslovice a Pátek u Poděbrad (PDF) 30.01.2018 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 05.02.2018 (PDF) 29.01.2018 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o KPÚ v k. ú. Vestec nad Mrlinou a v částech k. ú. Činěves, Chleby, Křinec, Nový Dvůr u Oskořínka, Rašovice a Zábradovice u Křince (PDF)
- mapa (PDF)
22.01.2018 Vorlíčková
Výroční zpráva žádostí dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017 (PDF) 19.01.2018 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 11 (PDF) 18.01.2018 Vorlíčková
Rozhodnutí - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kouty u Poděbrad a části k. ú. Budiměřice, Rašovice u Nymburka, Úmyslovice, Pátek u Poděbrad (PDF) 11.01.2018 Vorlíčková
Rozpočet 2018 - obec (PDF)
Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - obec (PDF)
Rozpočet 2018 - základní škola (PDF)
Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - základní škola (PDF)
02.01.2018 Vorlíčková
Volba prezidenta republiky - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta (PDF) 19.12.2017 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 19.12.2017 (PDF) 12.12.2017 Merhout
Rozpočtové opatření č. 10 (PDF) 11.12.2017 Vorlíčková
 Cena vodného a stočného 2018  (PDF) 07.12.2017 Vorlíčková
Návrh rozpočtu ZS Budiměřice 2018 (PDF) | Návrh střednědobého rozpočtového výhledu ZS Budiměřice (PDF) 04.12.2017 Vorlíčková
Návrh rozpočtu obce 2018 (PDF) | Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce 2019 - 2020 (PDF) | FIN 10/2017 (PDF) 04.12.2017 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 04.12.2017 (PDF) 27.11.2017 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Poděbrady (PDF)
- Změna č. 1 (PDF)
27.11.2017 Vorlíčková
Rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba chodníků podél II/330 v Budiměřicích, lokality východ, západ (PDF) 22.11.2017 Vorlíčková
Volba prezidenta republiky - Informace o počtu a sídle volebnímch okrsků (PDF) 20.11.2017 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 9 (PDF) 14.11.2017 Vorlíčková
 Volba prezidenta republiky - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  (PDF) 08.11.2017 Vorlíčková
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy (PDF) 08.11.2017 Vorlíčková
Žádost dle zákona 106/1999 Sb. - uvolnění zastupitelé (PDF)
- odpověď (PDF)
02.11.2017 Vorlíčková
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu:
- Budiměřice (PDF)
- Šlotava (PDF)
- Rašovice (PDF)
31.10.2017 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 8 (PDF) 23.10.2017 Vorlíčková
Oznámení záměru pronájmu pozemku 38/2 v k.ú. Rašovice (PDF) 13.10.2017 Vorlíčková
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory SDH Budiměřice - Šlotava (letní soustředění) (PDF) 12.10.2017 Vorlíčková
Oznámení záměru prodeje části pozemku 210/1 v k.ú. Rašovice (PDF) 11.10.2017 Vorlíčková
Výzva majitelům hrobových zařízení (PDF)
- plánek (PDF)
10.10.2017 Vorlíčková
 Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení "Výstavba chodníků podél II/330 v Budiměřicích, lokality východ, západ"  (PDF) 10.10.2017 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 10.10.2017 (PDF) 03.10.2017 Vorlíčková
Volby do PS Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb (PDF) 27.09.2017 Vorlíčková
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník (PDF)
- přehled k 01.08.2017 (XLS)
21.09.2017 Vorlíčková
Volby do PS Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okrskové volební komise
- Budiměřice (PDF)
- Rašovice (PDF)
20.09.2017 Vorlíčková
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy (PDF) 15.09.2017 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 7 (JPG) 12.09.2017 Vorlíčková
Oznámení o zahájení řzení o územním plánu města Nymburk (PDF) 07.09.2017 Vorlíčková
Volby do PS Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků (PDF) 05.09.20017 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 05.09.2017 (PDF) 29.08.2017 Vorlíčková
 Žádost dle zákona 106/1999 Sb. - škody způsobené ptáky  (JPG)
- odpověď (JPG)
21.08.2017
Vorlíčková
Žádost dle zákona 106/1999 Sb. - sociální bydlení (JPG)
- odpověď (JPG)
11.08.2017 Vorlíčková
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu (PDF)
- Budiměřice (PDF)
- Rašovice (PDF)
- Šlotava (PDF)
02.08.2017 Vorlíčková
Žádost dle zákona 106/1999 Sb. - autorizovaná obalová společnost
- žádost str. 1 (JPG)
- žádost str. 2 (JPG)
- odpověď (JPG)
20.07.2017 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 6 (JPG) 14.07.2017 Vorlíčková
Oznámení záměru pronájmu místnosti "Provozovna služeb občanům" (PDF) 14.07.2017 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 5 (JPG) 12.07.2017 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 11.07.2017 (PDF) 04.07.2017 Vorlíčková
Závěrečný účet obce k 31.12.2016 (PDF)
Příloha č. 1A: FIN (PDF)
Příloha č. 1B: Rozvaha (PDF)
Příloha č. 1C: Výkaz zisku a ztráty (PDF)
Příloha č. 1D: Příloha (PDF)
Příloha č. 1E: Seznam jednotek - konsolidace (PDF)
Příloha č. 2:   Zpráva o výsledku přezkoumání (PDF)
Příloha č. 3A: Rozpočet vč. návrhu (PDF)
Příloha č. 3B: Rozpočtová opatření č. 123456789 (PDF)
Příloha č. 3C: Rozpočtový výhled 2017 - 2018 (PDF)
Příloha č. 4:   Účtový rozvrh (PDF)
Příloha č. 5: Tabulky finančního vypořádání - Středočeský kraj (PDF)
Příloha č. 6:   Inventarizační zpáva (PDF)
Příloha č. 7A: Rozvaha ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7B: Výkaz zisku a ztrát ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7C: Příloha ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7D: Inventarizační zpráva ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7E: Finanční vypořádání dotací od kraje ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7F: Rozpis poskytnutého neinvestičního příspvěku z 15.03.201611.01.2016 (PDF), rozpočet (PDF) a vyúčtování (PDF)
Příloha č. 7G: Pověření č. 1/2016 (PDF) + Protokol o výsledku kontroly (PDF); Pověření č. 2/2016 (PDF) + Protokol o výsledku kontroly (PDF)
30.06.2017 Vorlíčková
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - soustava veřejného osvětlení 
- žádost str. 1 (JPG)
- žádost str. 2 (JPG)
- žádost str. 3 (JPG)
- žádost str. 4 (JPG)
- odpověď (JPG)
26.06.2017 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 29.06.2017 (PDF) 22.06.2017 Vorlíčková
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kouty u Poděbrad a části k. ú. Rašovice u Nymburka, Úmyslovice, Pátek u Poděbrad (PDF) 19.06.2017 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 4 (JPG) 08.06.2017 Vorlíčková
Návrh závěrečného účtu obce k 31.12.2016 (PDF)
Příloha č. 1A: FIN (PDF)
Příloha č. 1B: Rozvaha (PDF)
Příloha č. 1C: Výkaz zisku a ztráty (PDF)
Příloha č. 1D: Příloha (PDF)
Příloha č. 1E: Seznam jednotek - konsolidace (PDF)
Příloha č. 2:   Zpráva o výsledku přezkoumání (PDF)
Příloha č. 3A: Rozpočet vč. návrhu (PDF)
Příloha č. 3B: Rozpočtová opatření č. 123456789 (PDF)
Příloha č. 3C: Rozpočtový výhled 2017 - 2018 (PDF)
Příloha č. 4:   Účtový rozvrh (PDF)
Příloha č. 5: Tabulky finančního vypořádání - Středočeský kraj (PDF)
Příloha č. 6:   Inventarizační zpáva (PDF)
Příloha č. 7A: Rozvaha ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7B: Výkaz zisku a ztrát ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7C: Příloha ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7D: Inventarizační zpráva ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7E: Finanční vypořádání dotací od kraje ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7F: Rozpis poskytnutého neinvestičního příspvěku z 15.03.201611.01.2016 (PDF), rozpočet (PDF) a vyúčtování (PDF)
Příloha č. 7G: Pověření č. 1/2016 (PDF) + Protokol o výsledku kontroly (PDF); Pověření č. 2/2016 (PDF) + Protokol o výsledku kontroly (PDF)
06.06.2017 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 05.06.2017 (PDF) 29.05.2017 Vorlíčková
Obecně závazná vyhláška obce Budiměřice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (PDF) 22.05.2017 Vorlíčková
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory SDH Budiměřice - Šlotava (bezpečnost mladých hasičů) (PDF) 18.05.2017 Vorlíčková
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory SDH Budiměřice - Šlotava (vzduchovka) (PDF) 18.05.2017 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 3 (JPG) 12.05.2017 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - dan z nemovitých věcí na rok 2017 (PDF) 03.05.2017 Vorlíčková
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 (PDF) 03.05.2017 Vorlíčková
 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 09.05.2017  (PDF) 02.05.2017 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 2 (JPG) 05.04.2017 Vorlíčková
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF) včetně odpovědi (PDF) 29.03.2017 Vorlíčková
Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ 2018 - 2019 (PDF) 27.03.2017 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 20.03.2017 (PDF) 13.03.2017 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Šlotava (PDF) 10.03.2017 Vorlíčková
Rozpočtové opatření č. 1 (JPG) 10.03.2017 Vorlíčková
Rozpočet ZŠ Budiměřice (PDF) 07.03.2017 Vorlíčková
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2018 - 2019 (PDF) 07.03.2017 Vorlíčková
Rozpočet obce 2017 (PDF) 07.03.2017 Vorlíčková
Návrh střednědobého výhledu ZŠ 2018 - 2019 (PDF) 03.03.2017 Vorlíčková
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (JPG) včetně odpovědi (JPG) 28.02.2017 Vorlíčková
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.02.2017 (XLS) 23.02.2017 Vorlíčková
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory SDH Budiměřice - Šlotava (činnost) (PDF) 15.02.2017 Vorlíčková
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory SDH Budiměřice - Šlotava (provoz) - provoz (PDF) 15.02.2017 Vorlíčková
 Veřejná vyhláška  (pdf) a opatření obecné povahy (pdf), kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Středočeského kraje 14.02.2017 Vorlíčková
 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 14.2.2017  (PDF) 06.02.2017 Merhout
Výhled obce na roky 2017 a 2018 (PDF) 30.01.2017 Vorlíčková
Návrh rozpočtu na rok 2017 (PDF)
----------------------------------
Komentář k návrhu rozpočtu 2017 (PDF)
30.01.2017 Merhout
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šlotava - oznámení o zjišťování změny průběhu hranic pozemků (PDF) 23.01.2017 Vorlíčková
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF) 20.01.2017 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Kouty (PDF) 16.01.2017 Vorlíčková
Ceny vodného a stočného v roce 2017 (PDF) 15.12.2016 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 20.12.2016 (PDF) 13.12.2016 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 28.11.2016 (PDF) 21.11.2016 Vorlíčková
Rozhodnutí - povolení výjimky z § 39 odst. 1 vodního zákona pro bodovou aplikaci herbicidu Roundup BIOAKTIV za účelem ošetření břehových porostů vodních toků (PDF) 15.11.2016 Vorlíčková
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šlotava a části sousedních k. ú. Nymburk, Budiměřice, Bobnice a Chleby - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek (PDF) 02.11.2016 Vorlíčková
Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení "Zateplení a stavební úpravy OÚ Budiměřice" (PDF) 01.11.2016 Vorlíčková
 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 31.10.2016  (PDF) 24.10.2016 Merhout
Návrh opatření obecné povahy, veřejná vyhláška, příloha - kormorán velký (PDF) 19.10.2016 Vorlíčková
 Žádost dle zákona 106/1999 Sb. ,  odpověď  vč. přílohy (PDF) 14.10.2016 Vorlíčková
Oznámení záměru zřízení věcného břemene (PDF) 14.10.2016 Vorlíčková
Upozornění pro voliče (PDF) 04.10.2016 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání 11.10.2016 (PDF) 04.10.2016 Vorlíčková
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) (PDF) 04.10.2016 Vorlíčková
 Pozvánka na veřejné zasedání 29.09.2016  (PDF) 22.09.2016 Vorlíčková
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (PDF) 19.09.2016 Vorlíčková
Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR (PDF) 15.09.2016 Vorlíčková
Rozhodnutí č. 227 - povolení úplné uzavírky části silnice č. II/330 v obci Budiměřice a o povolení částečné uzavírky silnice č. II/330 v obci Rašovice (PDF) 14.09.2016 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání 30.08.2016 (PDF) 22.08.2016 Vorlíčková
Volby do Senátu Parlamenu ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků (PDF) 17.08.2016 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání 08.08.2016 (PDF) 01.08.2016 Vorlíčková
 Oznámení záměru zřízení věcného břemene  (PDF) 01.08.2016 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání 21.07.2016 (PDF) 14.07.2016 Vorlíčková
Veřejná zakázka "Obec dětem, děti obci"
Výzva k podání nabídky (PDF)
Zadávací dokumentace (PDF)
07.07.2016 Vorlíčková
Obecně závazná vyhláška obce Budiměřice č. 1/2016 (PDF) 30.06.2016 Vorlíčková
Veřejnoprávní smlouva - výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací (PDF) 28.06.2016 Vorlíčková
 Pozvánka na veřejné zasedání 27.06.2016  (PDF) 20.06.2016 Vorlíčková
Oznámení záměru výpůjčky pozemků (PDF) 10.06.2016 Vorlíčková
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (PDF)
Příloha č. 1 (PDF)
Příloha č. 2 (PDF)
Příloha č. 3 (PDF)
Příloha č. 4 (PDF)
07.06.2016 Vorlíčková
Návrh závěrečného účtu obce k 31.12.2015 (PDF)
Příloha č. 1A: FIN (PDF)
Příloha č. 1B: Rozvaha (PDF)
Příloha č. 1C: Výkaz zisku a ztráty (PDF)
Příloha č. 1D: Příloha (PDF)
 Příloha č. 1E: Seznam jednotek - konsolidace  (PDF)
Příloha č. 2:   Zpráva o výsledku přezkoumání (PDF)
 Příloha č. 3A: Rozpočet vč. návrhu  (PDF)
Příloha č. 3B: Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (PDF)
Příloha č. 3C: Rozpočtový výhled 2014 - 2016 (PDF)
Příloha č. 4:   Účtový rozvrh (PDF)
Příloha č. 5A: Tabulky finančního vypořádání - Protipovodňová opatření (PDF)
Příloha č. 5B: Tabulky finančního vypořádání - Duby (PDF)
Příloha č. 5C: Tabulky finančního vypořádání - Vegetační úpravy (PDF)
Příloha č. 5D: Tabulky finančního vypořádání - 1 demolice (PDF)
Příloha č. 5E: Tabulky finančního vypořádání - Tůň (PDF)
Příloha č. 5F: Tabulky finančního vypořádání - Středočeský kraj (PDF)
Příloha č. 6:   Inventarizační zpáva (PDF)
Příloha č. 7A: Rozvaha ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7B: Výkaz zisku a ztrát ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7C: Příloha ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7D: Inventarizační zpráva ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7E: Finanční vypořádání dotací od kraje ZŠ Budiměřice (PDF)
Příloha č. 7F: Rozpis poskytnutého neinvestičního příspvěku z 31.03.2015, 19.05.2015, 30.06.2015, 23.12.2015 (PDF)
Příloha č. 7G: Pověření č. 1/2015 (PDF), Protokol o výsledku kontroly (PDF)
07.06.2016 Vorlíčková
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Obec dětem, děti obci" (PDF) 18.05.2016 Merhout
Pozvánka na veřejné zasedání (PDF) 09.05.2016 Vorlíčková
Veřejná vyhláška (PDF) 29.04.2016 Vorlíčková
Zveřejnění záměru propachtování pozemků a výzva k podání nabídky (PDF) 28.04.2016 Merhout
VAK Nymburk, a.s.
-  výpočet cen pro vodné za rok 2015  (PDF)
- výpočet cen pro stočné za rok 2015 (PDF)
25.04.2016 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání 4.4.2016 (PDF)         28.03.2016 Merhout
Výzva k podání nabídky - Výstavba a rekonstrukce chodníků Šlotava a Rašovice (PDF) 16.03.2016 Merhout
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (PDF) 08.03.2016 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - změna záplavového území vodního toku Mrlina (PDF) 08.03.2016 Vorlíčková
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník (PDF)
Příloha nedostatečně identifikovaných vlastníků k 01.02.2016 (PDF)
08.03.2016 Vorlíčková
Pozvánka na veřejné zasedání (PDF) 07.03.2016 Vorlíčková
Oznámení záměru zřízení věcného břemene (PDF) 29.02.2016 Vorlíčková
Oznámení - návrh zprávy o uplatňování územního plánu (PDF)
Zpráva o uplatňování návrhu územního plánu (PDF)
26.02.2016 Vorlíčková
Návrh rozpočtu obce Budiměřice na rok 2016 (PDF) 24.02.2016 Vorlíčková
Žádost dle zákona č. 106/199 Sb. včetně odpovědi (PDF) 15.02.2016 Vorlíčková
Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období únor 2012 - leden 2016 (PDF) 29.01.2016 Vorlíčková
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF) 29.01.2016 Vorlíčková
Oznámení o podání návrhu na změnu stanovení záplavového území vodního toku Mrlina v úseku ř. km 7,353 - 21,536 (PDF) 27.01.2016 Vorlíčková
Oznámení záměru zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích (PDF) 22.01.2016 Vorlíčková
Oznámení záměru pronájmu pozemků (PDF) 21.01.2016 Vorlíčková
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 29.01.2016 (PDF) 20.01.2016     Vorlíčková
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy (PDF)
Příloha - Opatření obecné povahy Národní plán povodí Labe (PDF)
Příloha - Opatření obecné povahy Národní plán povodí Odry (PDF)
Příloha - Opatření obecné povahy Národní plán povodí Dunaje (PDF)
13.01.2016 Vorlíčková
Oznájemní zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání (PDF) 12.01.2016 Vorlíčková
Oznámení záměru místní úpravy provozu na pozemku č. 350/2 v k.ú. Šlotava (PDF) 15.12.2015 Vorlíčková
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.12.2015 (PDF) 14.12.2015 Vorlíčková
Ceny vodného a stočného v roce 2016 (PDF) 11.12.2015 Vorlíčková
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon (PDF) 08.12.2015 Vorlíčková
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kouty u Poděbrad a částech k.ú. Budiměřice, Rašovice, Pátek a Úmyslovice (PDF) 27.11.2015 Vorlíčková
Opatření obecné povahy - odvolává a ruší zákaz odběru povrchových vod z vodních toků (PDF) 27.11.2015 Vorlíčková
Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Slotava - pozvánka na úvodní jednání (PDF) 25.11.2015 Vorlíčková
Veřejné zasedání zastupitelstva 2.11.2015 (PDF) 25.10.2015 Merhout
Oznámení záměru pronájmu pozemků (PDF) 16.10.2015 Merhout
Oznámení záměru místní úpravy provozu (PDF) 24.09.2015     Němcová
ČEZ- Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (PDF) 14.09.2015 Němcová
 Oznámení záměru zřízení věcného břemene - Šlotava  (PDF) 27.08.2015 Němcová
Veřejné zasedání zastupitelstva 4.9.2015 (PDF) 27.08.2015 Němcová
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (PDF) + Příloha 1 (PDF) 27.08.2015 Němcová
Výzva k podání nabídky - Výstavba a rekonstrukce chodníků Rašovice - I. etapa (PDF) 17.08.2015 Němcová
Veřejné zasedání zastupitelstva 13.8.2015 05.08.2015 Němcová
Dražební vyhláška o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitých věcí (PDF) 23.07.2015 Müllerová
Vyhlášení období déletrvajícího sucha (PDF) 23.07.2015 Müllerová
Opatření obecné povahy - nedostatek vody v tocích (PDF) 21.07.2015 Müllerová
Vyhláška program zlepšování kvality ovzduší Střední Čechy (PDF) 14.07.2015 Müllerová
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy (PDF) 14.07.2015 Müllerová
Veřejné zasedání zastupitelstva 9.6.2015 (PDF) 21.06.2015 Merhout
 Závěrečný účet obce za rok 2014 (PDF) 12.06.2015 Němcová
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014 (PDF) 12.06.2015 Němcová
Výkaz zisku a ztrát 2014 (PDF) 12.06.2015 Němcová
Výkaz zisku a ztrát ZŠ Budiměřice (PDF) 12.06.2015 Němcová
Rozvaha obce Budiměřice k 31.1.2014 (PDF) 12.06.2015 Němcová
Rozvaha ZŠ Budiměřice k 31.12.2014 (PDF) 12.06.2015 Němcová
Tabulky finančního vypořádání za rok 2014 (PDF) 12.06.2015 Němcová
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 (PDF) 12.06.2015 Němcová
Příloha k 31.12.2014 (PDF) 12.06.2015 Němcová
Příloha ZŠ Budiměřice k 31.12.2014 (PDF) 12.06.2015 Němcová
Příloha ZŠ Budiměřice k 31.12.2014 (PDF) 12.06.2015 Němcová
Stanovení změny záplavového území vodního toku Labe (PDF) 28.05.2015 Müllerová
Veřejné zasedání zastupitelstva 04.06.2015 (PDF) 27.05.2015 Němcová
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Babín (PDF) 19.05.2015 Müllerová
 Veřejné zasedání zastupitelstva 18.05.2015  (PDF) 10.05.2015 Němcová
Finační úřad pro Středočeský kraj - daň z nemovitých věcí za rok 2015 (PDF) 29.04.2015 Müllerová
Oznámení záměr ukončení pronájmu pozemků k.ú.Budiměřice (PDF) 20.04.2015 Müllerová
Oznámení záměru zřízení věcného břemene Šlotava    (PDF) 20.04.2015 Müllerová
 Oznámení záměru zřízení věcného břemene Rašovice (PDF) 20.04.2015 Müllerová
Oznámení záměru zřízení věcného břemene Budiměřice (PDF) 20.04.2015 Müllerová
Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy týkající se změny stanovení záplavového území vodního toku Labe na území Středočeského kraje (PDF) 23.03.2015 Růžičková
Veřejné zasedání zastupitelstva 30.3.2015 (PDF) 23.03.2015 Růžičková
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 (PDF) 13.03.2015 Merhout
 Veřejné zasedání zastupitelstva 12.02.2015 (PDF) 05.02.2015 Růžičková
Výběrové řízení na pozici administrativně-hospodářský pracovník a projektový manažer pro OÚ Budiměřice (PDF) 25.01.2015 Merhout
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.01.2015 (PDF) 22.01.2015 Růžičková
Oznámení koncepce "Národní plán Labe" (PDF) 06.01.2015 Růžičková
Cena vodného a stočného pro rok 2015 (PDF) 21.12.2014 Růžičková
Veřejné zasedání zastupitelstva 11.12.2014 (PDF) 04.12.2014 Růžičková
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.11.2014 (PDF) 11.11.2014 Růžičková
Ustavující zasedání zastupitelstva 2.11.2014 (PDF) 25.10.2014 Růžičková
Veřejné zasedání zastupitelstva 29.9.2014 (PDF) 22.09.2014 Růžičková
Oznámení o době a místě konání voleb (PDF)     15.09.2014 Růžičková
Záměr obce k prodeji pozemku 244/2 o výměře 90m2 (PDF) 12.09.2014     Růžičková
Zpráva z hodnotící komise na veřejnou zakázku "Vegetační úpravy" (PDF) 28.08.2014 Růžičková
Stanovení počtu okrsků pro volby 10.-11.10.2014 (PDF) 18.08.2014 Růžičková
Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2014 - 2018 (PDF) 01.07.2014 Růžičková
Veřejné zasedání zastupitelstva 30.06.2014 (PDF)         23.06.2014 Růžičková
Inventarizační zpráva 2013 (PDF)             23.06.2014    Růžičková
Závěrečný účet 2013 (PDF)
Příloha: Zpráva o přezkoumání (PDF)
Příloha: Výkaz zisků a ztrát (PDF)
Příloha: FIN 12 M (PDF)
Příloha: Rozvaha (PDF)
Příloha:  Rozvaha - bilnace  (PDF)
13.06.2014 Růžičková
Povolení změny stavby vodního díla - odkanalizování obcí Chleby a  Draho (PDF)  31.03.2014 Růžičková
Volby do EP - okrsky (PDF) 31.03.2014 Růžičková
Zahájení pozemkových úprav (PDF) 31.03.2014 Růžičková
Veřejné zasedání zastupitelstva 31.3.2014 (PDF) 21.03.2014 Růžičková
Návrh rozpočtového výhledu obce 2015-2016 (PDF) 16.03.2014 Růžičková
Návrh rozpočtu obce 2014 (PDF)         16.03.2014      Růžičková
Veřejné zasedání zastupitelstva 10.2.2014 (PDF)     03.02.2014 Růžičková
Veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2013 (PDF) 05.12.2013 Růžičková
Obecně závazná vyhláška doplňující vyhlášky č. 1/2011 a č. 1/2007 (PDF)  01.12.2013 Růžičková
Oznámení o ustanovení opatrovníka (PDF) 19.11.2013 Růžičková
Veřejné zasedání zastupitelstva 30.9.2013  (PDF) 19.9.2013 Růžičková
Záměr obce pronajmout pozemky (PDF) 13.9.2013 Růžičková
 Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v k.ú. Rašovice  (PDF) 29.8.2013 Růžičková
Dražební vyhláška (PDF) 27.8.2013 Růžičková

 

 

 

Archiv:

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
Veřejné zasedání zastupitelstva 24.6.2013 (PDF) 13.6.2013 24.6.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012 (PDF) 21.5.2013 5.6.2013