Rekonstrukce dětských hřišť v Budiměřicích a Rašovicích

[aktualizováno 19.7.2013]

::: Historie :::

Již před několika lety se vedení obce rozhodlo rekonstruovat dětská hřiště v obci. Bohužel se jedná o klasický "dotační" příběh, nakonec s šťastným konce. Obec celkem dvakrát žádala o finanční prostředky z krajského dotačního schématu FROM, ale pokaždé neúspěšně. Jelikož zastupitelstvo chápalo nezbytnost rekonstrukce a snažilo se vyslyšet přání rodin s dětmi, tak bylo v roce rozhodnuto 2012 o financování akce z vlastních prostředků -  raději hřiště skromnější ale s jistotou, než čekat na dotaci. Nakonec obec ještě zkusila využít jiné možnosti v podobě programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) a za pomocí odborné firmy Artory s.r.o., se kterou uzavřela smlouvu, zažádala o dotaci ve výši 400.000 Kč. Žádost byla nakonec úspěšná a rekonstrukce našich hřiští byla zaregistrována mezi realizované projekty. Firma Artory s.r.o. na základě pověření obce zorganizovala výběrové řízení a jeho výsledek předložila obci ke schválení.

::: Projekt :::

Na základě výsledků výběrového řízení se předpokládá, že dodávku bude realizovat firma Hřiště, s.r.o.

Ze stávajícího hřiště  v Rašovicích bude zachován kolotoč a lavičky (letos renovovány). Ostatní herní prvky budou demontovány a nahrazeny:

Pod části prvku Hopskluz určeného pro houpání bude vybudována dopadová bezpečnostní plocha z kačírku.

V Budiměřicích budou odstraněny zcela všechny prvky a nahrazeny nově dodanými:

Jelikož se jedná o prostor zcela bez existence vzrostlé zeleně, je součástí projektu i osázení prostoru. Hřiště bude ze západní, severní a čístečně z východní strany ohraničeno živým plotem z habrů a v jeho prostoru bude vysazeno celkem 8 stromů (2x dub, 2x lípa, 2x sakura, 2x jeřáb) a 2 ostrůvky s okrasnými rostlinami (veigelie, trojpuk). Ve východní části hřiště pak bude vybudováno hřiště na pétangue, tak aby si mohli hrát nejen děti, ale i dospělí.

Obě hřiště budou doplněny informačními tabulemi s provozním řádem a košem na odpadky - se zásobníkem na sáčky na psí exkrementy.

Plánky s vizualizací hřišť pro rekonstrukci naleznete zde.

:::Rozpočet a financování:::

Návrh rozpočtu na kompletní rekonstrukci činí 808.000 Kč a byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 24.6.2013. Detaily rozpočtu si můžete prohlédnout zde, přičemž částka za dodávku od dodavatele herní části je pevná (smluvně), zatímco ostatní položky ještě budou předmětem poptávkových řízení.

Částka dodtace od MMR je 400.000 Kč, a tak výdaje z vlastních zdrojů obce jsou 408.000 Kč (rozpočet 2013 počítá s částkou 500.000 Kč). Vlastní část bude financována z disponibilních zdrojů, projekt nebude zadlužovat obec.

:::Harmonogram realizace:::

Přípravné práce, tj. zejména demontáž původních prvků proběhly v týdnu od 8.7.2013 a od 15.7. probíhá vlastní instalace nových prvků. Dětská hřiště budou připravena pro zahájení provozu od 1.8.2013. Petanquové hřiště bude stavěno během měsíce srpna. Výsadba zeleně proběhne z klimatických důvodů potom až na podzim.

:::Poděkování:::

Za účast na projektu bych rád poděkoval Petře Němcové, Radce Kubínové, Lucce Luxemburkové, Lence Mázlové a Tomáši Dvořákovi.

 

Marek Merhout

Projekt Hřiště