2018 - Kompostéry

Projekt "Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Budiměřice“, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005444 je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí
Následující příběh začal v květnu 2017, kdy obecní úřad uspořádal mezi občany anktetu mapující případný zájem o poskytnutí kvalitních kompostérů na jejich zahrady. Jasným cílem bylo zajistit kompostování biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) přímo u jeho zdroje. Obecně závazná vyhláška obce totiž stanovuje zákaz ukládání kompostovatelého materiálu do popelnic. Veškerý BRKO by měl správně končit v domácích kompostérech nebo na obecní meziskládce bioodpadu, odkud je pravidelně odvážen do kompostáren.
 
Výsledek ankety byl milým překvapením. Celkem 164 domácností projevilo vůli se do projektu zapojit.
 
Jelikož je v dnešní době problematika odpadového hospodářství velmi složitá, obec si na zpracování analýzy a přípravu žádosti o dotaci najala profesionální konzultační firmu. Žádost byla nakone podána již v červenci 2017. 
Požádali jsme nejen o financování pořízení 164 ks kompostérů, ale také motorového štěpkovače a kontejneru na sběr textilu. Naše žádost byla úspěšná a dotace v maximální výši 1 019 915 Kč z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí nám byla přidělena. V průběhu léta proběhlo výběrové řízení na dodavatele, ve kterém zvítězila roudnická firma MEVA-TEC s.r.o.
 
Poskytnutí kompostérů je řešeno jako výpůjčka trvající do konce roku 2024 a jeho následné darování, během trvání výpůjčky je třeba se o kompostér řádně starat a ochránit ho před poškozením. 
Smlouva o výpůjčce a darování včetně předání kompostéru proběhlo během října a listopadu 2018. Součástí předávky byla brožura Kompostování v zahradních kompostérech.
 
Motorový štěpkovač bude nabídnut občanům ke štěpkování dřevní hmoty přímo na jejich zahradách. Kontejner na textil bude umístěn v části obce Rašovice.