2015 - Halda (tůň Budiměřice)

Předmětem projektu bylo odstranění sedimentu ze dna tůmě o objemu 353 mvčetně jeho rozprostření v okolí tůně a ořez větví topolů a výřez křovin v okolí tůně na ploše 290 m2