2014 - Protipovodňová opatření

 
Koncem února2015  se přiblížil moment, kdy se rozloučíme se stávajícím místním rozhlasem, kterým nám všem dlouhá léta dobře sloužil. Technologický pokrok dospěl i do této oblasti. Dlužno předem napsat, že nemáme nový rozhlas jen proto, že se existuje „lepší model“.  Spouštěcím okamžikem bylo poškození kabelového vedení rozhlasu na cestě z Budiměřice do Rašovic – zřejmě související s povodněmi. Nalezení poškozeného místa by bylo podle zjištění Obecního úřad velmi složité a tudíž i nákladné. Shodou okolností se během uvažování o opravě naskytla možnost podání žádosti o dotaci na tzv. protipovodňová opatření. Pod tímto názvem se skrývají další dva odborné pojmy – jednal lokální výstražný a varovný systém (LVVS) a jednak digitální povodní plán (DPP). Součástí LVVS financovaného z dotace mohl být právě nový bezdrátový rozhlas.
Na jaře 2013 jsme nechali zpracovat technickou-ekonomickou studii a po rozhodnutí zastupitelstva jsme žádost podali. Žádost byla úspěšná a obec obdržela dotaci ve výši 1.441 tis. Kč od Státního fondu životního prostředí (90% uznatelných nákladů). Následovalo výběrové řízení, administrace dotace a začátkem roku 2015 konečně realizace.
Co je vlastně LVVS v Budiměřicích? Z našeho pohledu to je především bezdrátový rozhlas. V obci je nainstalováno 30 tzv. hlásicích hnízd (Rašovice 9, Budiměřice 15, Šlotava 6), každé obsahuje 3 reproduktory. Zařízení jsou napojena na rozvod el. proudu z veřejného osvětlení, který v noci nabíjí jejich akumulátor, a během dne fungují na akumulátor. V případě výpadku proudu systém dokáže fungovat samostatně několik dní. Na úřadě je umístěna vysílací ústředna, která na principu rádia vysílá do hlásičů. Samotná ústředna má několik zajímavých funkcí – může vysílat odděleně do jednotlivých obcí, může v plánovaný čas odvysílat předem připravené hlášení nebo je dokonce možné v krizové situaci vysílat vzdáleně přes mobilní telefon. Dále byla na střechu úřadu umístěna nová výkonná 
digitální siréna. Celý systém umožňuje vzdálený vstup ze strany Hasičského záchranného sboru.  Posledním prvkem LVVS je srážkoměr, jenž umožňuje varování v případě přívalových dešťů. Ten bude umístěn v blízkosti hasičárny v Rašovicích po skončení zimy (nebezpečí zamrznutí) a jeho data budou automaticky přenášena na webové stránky obce. Cena za vybudování LVVS je 1.451 tis. Kč.
Druhou částí opatření je tzv. digitální povodňový plán. Jde v podstatě o aktualizace a digitalizaci povodňového plánu, jeho umístění na webové stránky a automatické propojení se systémy řízení povodňových komisí. Pro běžného občana bude po dokončení DPP zajímavá především jeho mapová část, kde budou zobrazeny jednotlivá záplavová území. Cena za zpracování DPP je 71 tis. Kč.
V současné době probíhá testovací provoz rozhlasu. V následujících měsících bude zprovozněn srážkoměr a dokončen DPP.